Privacyverklaring Het Volk

Hic Sunt Leones is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://hicsuntleones.nl
E-mail: info[at]hicsuntleones.nl

Dhr. M. den Engelse is de Functionaris Gegevensbescherming van Hic Sunt Leones. Hij is te bereiken via info[at]hicsuntleones.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hic Sunt Leones verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst bewaart geen verder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hic Sunt Leones verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Hic Sunt Leones neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hic Sunt Leones) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hic Sunt Leones bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat we uw e-miladres alleen bewaren voor zo lang als u een account op hetvolk.org heeft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hic Sunt Leones verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken uw e-mailadres uitsluitend aan de beheerders (van erfgoedinstelling) van de projecten waaraan u meedoet, zodat zij eventueel contact met u kunnen opnemen over het project. Eventueel verstrekken we de gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

<>Hic Sunt Leones gebruikt alleen technische en functionele cookies, zodat u kunt inloggen op de website en deel kunt nemen aan de projecten. We gebruiken geen tracking cookies, cookies van derde partijen en verzamelen ook geen data over uw gebruik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de instellingen van uw account. Heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info[at]hicsuntleones.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hic Sunt Leones neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info[at]hicsuntleones.nl. Hic Sunt Leones heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Heeft u ondanks deze uiteenzetting nog vragen, mail ons dan op info[at]hicsuntleones.nl.