Gebruiksvoorwaarden Het Volk

Hetvolk.org stelt erfgoedinstellingen en wetenschappelijke instituten in staat met meerdere mensen aan data te werken. Dat kan een kleine, maar ook een grote groep mensen (het volk) zijn.

Met het aanmaken van een account gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

Het is de bedoeling dat deelnemers deze gebruiksvoorwaarden lezen en dat ze zich er vervolgens ook aan houden. Als Hic Sunt Leones (de makers van de site) dat nodig vinden kunnen de gebruiksvoorwaarden worden aangepast. Deelnemers worden in zo'n geval per mail of via de site op de hoogte gebracht. Kan een deelnemer niet akkoord gaan met de wijziging, dan kunnen we helaas weinig andere opties bieden dan het opzeggen van de account.

Accounts kunnen verwijderd worden als vermoed wordt dat de de gebruiksvoorwaarden geschonden worden.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer gewerkt wordt met privacy-gevoelige data, kan de projecteigenaar deelnemers aan dat specifieke project vragen akkoord te gaan met aanvullende voorwaarden.

Voorwaarden voor deelname

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan het maken van betere data is welkom een account aan te maken en deel te nemen aan projecten. Je hoeft niet persé onder je eigen naam te opereren, maar het expres aannemen van iemand anders identiteit is niet toegestaan.

We verwachten niet anders, maar vermelden het toch even: deelnemers dienen taken integer en eerlijk uit te voeren. Het is dus niet toegestaan expres (al dan niet grappige) foute antwoorden te geven, tips voor het goedkoop inslaan van nuttige producten te delen of links naar bijzondere pornografie te leggen.

Deelnemers beloven, bij het uitvoeren van de taken op dit platform dan toch, niet te gokken. Het is ok, als je een antwoord niet weet. Daar is de knop 'taak overslaan' voor.

Intellectueel eigendom

Deelnemers zien af van elk eventueel intellectueel eigendom op de ingevoerde antwoorden. Deelnemers zullen geen teksten of afbeeldingen invoeren waarop het intellectueel eigendom bij derden ligt.

De software waarop hetvolk.org draait is eigendom van de makers en mag niet (deels) gekopieerd worden zonder toestemming van de makers.

Aansprakelijkheid

De makers en de projecteigenaren zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden door deelnemers of gebruikers als gevolg van het gebruik van de website.

Op de beschikbaarheid van hetvolk.org worden geen garanties gegeven, al verhelpen we storingen vanzelfsprekend zo snel mogelijk. Mochten we hetvolk.org ooit offline willen halen, dan melden we dat uiterlijk een maand van tevoren.

Heeft u ondanks deze uiteenzetting nog vragen, mail ons dan op info[at]hicsuntleones.nl.