Lopende projecten

Zie je hier een project tussen staan waar je aan bij zou willen dragen? Volg de link naar de projectpagina, waar je meer informatie vindt over wat er van een deelnemer verwacht wordt. Je kan er, als je bent ingelogd, ook oefenen om te zien of het wat voor je is.

Sporen van vervolging IV

Tussen 1949 en 1956 probeerden notarissen de nalatenschappen van duizenden weggevoerde joodse families te bezorgen bij erfgenamen. Voor hun zoektocht maakten zij stamboomkaarten en legden dossiers aan die via naamkaartjes geïndexeerd ... lees verder

NIOD Amsterdam (Oorlogsdocumentatie)

36% van 44344

naar het project

Dossier071: doorzoekbaar maken politierapporten Katwijk

Het doel van 'Dossier071' is de politiearchieven 1940-1945 digitaliseren en toegankelijk maken. Het invoeren van de Katwijkse dag- en nachtrapporten in een database is afgerond. We gaan nu aan de slag ... lees verder

Erfgoed Leiden en Omstreken

8% van 19477

naar het project

KNIL stamboekkaarten - Deelproject 2

!Belangrijk: lees de handleiding voor u begint De stamboeken bevatten persoonsgegevens van militairen uit het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), periode 1815-1950. Voor dit project focussen we ons (voornamelijk) op een selectie van ... lees verder

Netwerk oorlogsbronnen

3% van 23798

naar het project

Heraldiekcollectie Muschart 1915-1950

De grote collectie systeemkaartjes met informatie over familiewapens die wapenkundige Muschart tussen 1915 en 1950 heeft opgebouwd is gedigitaliseerd en straks op naam en wapenfiguur te doorzoeken. Dit helpt iedereen die ... lees verder

​CBG|Centrum voor familiegeschiedenis

100% van 16888

naar het project

Sporen van vervolging III

Tussen 1949 en 1956 probeerden notarissen de nalatenschappen van duizenden weggevoerde joodse families te bezorgen bij erfgenamen. Voor hun zoektocht maakten zij stamboomkaarten en legden dossiers aan die via naamkaartjes geïndexeerd ... lees verder

NIOD Amsterdam (Oorlogsdocumentatie)

101% van 43044

naar het project

Dossier071: Rechercheboeken

Het doel van 'Dossier071' is de politiearchieven 1940-1945 digitaliseren en toegankelijk maken. Na de normale politierapporten en processen-verbaal uit 1940 t/m 1945 gaan we nu aan de slag met rapporten van ... lees verder

Erfgoed Leiden en Omstreken

39% van 4229

naar het project

Utrechtse Gezinskaarten - Deel 1

De gezinskaarten van de toenmalige gemeente Utrecht vermelden vanaf 1910 alle bewoners per gezin. Het gaat niet alleen om gezinsleden, maar ook om inwonende mensen zoals onder meer dienstbodes en studenten. ... lees verder

Het Utrechts Archief

79% van 35517

naar het project

Surinaamse Overlijdensakten III (districten 1846-1880)

Op deze website vragen we uw hulp bij het invoeren van Surinaamse overlijdensakten. Het digitaal beschikbaar maken van de burgerlijke stand maakt het veel gemakkelijker om de levens van Surinamers in ... lees verder

Nationaal Archief Suriname samen met Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit

37% van 40220

naar het project

Surinaamse Overlijdensakten II (1916-1928)

Op deze website vragen we uw hulp bij het invoeren van Surinaamse overlijdensakten. Het digitaal beschikbaar maken van de burgerlijke stand maakt het veel gemakkelijker om de levens van Surinamers in ... lees verder

Nationaal Archief Suriname samen met Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit

100% van 33504

naar het project

Sporen van vervolging II

Tussen 1949 en 1956 probeerden notarissen de nalatenschappen van duizenden weggevoerde joodse families te bezorgen bij erfgenamen. Voor hun zoektocht maakten zij stamboomkaarten en legden dossiers aan die via naamkaartjes geïndexeerd ... lees verder

NIOD Amsterdam (Oorlogsdocumentatie)

101% van 43468

naar het project

Huwelijksakten Suriname (1846-1880)

Op deze website vragen we uw hulp bij het invoeren van Surinaamse huwelijksakten. Het digitaal beschikbaar maken van de Burgerlijke Stand maakt het veel gemakkelijker om de levens van Surinamers in ... lees verder

Nationaal Archief Suriname samen met Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit

103% van 13550

naar het project

Memories van Successie 1903-1927, deel 1

Over de Memories van Successie Op 27 december 1817 trad de ‘Wet tot het heffen eener belasting onder den naam van regt van successie’ in werking. In deze wet werd geregeld dat ... lees verder

Brabants Historisch Informatie Centrum

100% van 65100

naar het project

Sporen van vervolging

Tussen 1949 en 1956 probeerden notarissen de nalatenschappen van duizenden weggevoerde joodse families te bezorgen bij erfgenamen. Voor hun zoektocht maakten zij stamboomkaarten en legden dossiers aan die via naamkaartjes geïndexeerd ... lees verder

NIOD Amsterdam (Oorlogsdocumentatie)

101% van 43548

naar het project