Papieren getuigen II - Abnahmeverzeichnissen

Een project van

NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Projectbeschrijving

Momenteel zijn er geen vrijwilligersplaatsen voor dit project beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor de wachtlijst via papierengetuigen@niod.knaw.nl. Houdt er daarbij wel rekening mee dat het project volgens planning eind dit jaar afloopt.

Met het crowdsourcingsproject 'Papieren getuigen' wil het NIOD het archief Einzatsstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) toegankelijker en makkelijker doorzoekbaar maken.

De ERR was een roofinstelling met als taak de huisraad van Joden te inventariseren en hun huizen leeg te roven. De bezittingen zijn nauwkeurig genoteerd op de daarvoor bestemde formulieren; van klapstoel tot kleding, van linoleum vloerbedekking tot lepel, alles werd opgeschreven. Soms bezaten de bewoners van het te inventariseren huis geen spullen meer omdat deze bijvoorbeeld al eerder waren meegenomen. In dat geval heeft de politiebeambte de opmerking 'nur kleider' opgeschreven. Als de spullen volgens hen niet genoeg financiële waarde vertegenwoordigde staan de woorden ‘waardeloze spullen’ op het formulier genoteerd.

In het archief treft u scans aan van de door de ERR opgestelde inventarislijsten. Om het archief beter te kunnen ontsluiten moet deze informatie worden ingevoerden daar hebben we uw hulp bij nodig. Op de inventarislijst vindt u gegevens als naam, adres en gegevens over het huis en de inboedel. De informatie is ondergebracht in verschillende velden. Specifieke instructies vindt u in de handleiding. Als u vragen heeft over dit project, mail ons dan via papierengetuigen@niod.knaw.nl.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Mondriaan Fonds binnen de Open Oproep 75 Jaar Vrijheid.

N.B.: Het ERR-archief zijn niet openbaar. Als u wilt deelnemen aan dit project dient u zich hiernaast aan te melden en een vrijwilligersverklaring te ondertekenen.

Handleiding

Lees hier de handleiding!

Wil je meehelpen met 'Papieren getuigen II - Abnahmeverzeichnissen'?

Dit project kan privacy-gevoelig of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten en staat daarom niet voor iedereen open.

Als je je opgeeft voor het project, dan sturen we je ter ondertekening een formulier waarop je, samengevat, belooft data niet met anderen te delen. We mailen je alle details als je op 'Opgeven voor project' klikt.

Opgeven voor project

Je moet wel ingelogd zijn om je op te kunnen geven!

Inloggen kan rechtsbovenaan de pagina. Heb je die nog niet, dan maak je daar eerst een account aan.

Aan 't werk!

Al opgegeven voor het project en door de projectleider toegelaten? Dan kan je meteen aan het werk.